CHAI XỊT NANO DẺO ULTIMA

Lau 1 lần là sạch và có nano luôn.

Hướng dẫn sử dụng trên xe:

LEXUS LX 2016
ảnh thật (o)

Xem chương trình Sharktank